Kan ikke fastslå dødsårsak

foto
Det er i utgangspunktet helt friske dyr som plutselig er blitt sjuke og dødd i løpet av få timer. Foto: Gøran Rønning.