Forsterker overvåkingen av laksefisket i Rauma og Isa