Statkraft: – Aura var tørr også før utbyggingen

foto