Kommunen vil ikke bygge støyskjerm

foto
Låven har skapt stor strid. Bildet er fra befaring i februar 2019. Foto: Vidar Myklebust