Mange felt sprekker på kostnad - Dvalin i mål under budsjett

foto
UNDERVANNSINSTALLASJON: Dvalin-feltet er bygd ut med en undervannsløsning. Øverst til venstre på illustrasjonen er Heidrun-plattformen. Illustra sjon: Wintershall Dea. Foto: DEA Norge