Har søkt om mer konsentrerte utslipp i fjorden. Dette svarer Miljødirektoratet