– Når blir bomstasjonen på Tresfjordbrua fjernet?

foto