Ber om busetting av fleire flyktningar – dette svarer ordføraren

foto