Området Havsul 1 som ligger fem kilometer ut i havet fra Harøya i Sandøy, kan bli Norges første offshore vindpark. Det kanadiske selskapet Enbridge har kjøpt konsesjonen som de forrige rettighetshaverne til vindmøllekonsesjonen Havsul 1 hadde, og planlegger nå å bygge en vindmøllepark med mellom 35 og 40 vindmøller på sjøbunnen i havet utafor Harøya.

Ordfører Oddvar Myklebust og kommuneledelsen i Sandøy har siden i fjor høst vært orientert om vindmølleplanene, men informasjonen har vært taushetsbelagt fram til nå. Kommunestyret ble orientert om vindmølleplanene sist uke.

Færre, men større turbiner

– Sist Havsul var oppe, var det snakk om mindre turbiner. Nå er det snakk om store turbiner. Ferdig utbygd vil vindmølleparken kunne produsere mellom 1,0 og 1,1 terawattimer elektrisk kraft, opplyste Sol Slinning ved teknisk etat i Sandøy kommune på kommunestyremøtet.

Vindmøllene blir formidable konstruksjoner. Det er snakk om et vingespenn på vindmøllene på rundt 150 meter. Pluss sikkerhetsavstand til havoverflata.

Tre ganger Seilet-høyden

For å illustrere dimensjonene, kan vi sammenlikne med Scandic Seilet Hotel i Molde. Hotellbygget, uten masta, er 82 meter høyt. Vindmøllene som planlegges utafor Harøya, vil bli nesten tre ganger så høye. Oslo Plaza er til sammenlikning 117 meter høyt.

Fundamentene vindmøllene skal stå på, skal bygges på sjøbunnen, på mellom åtte og 30 meters djup. Fundamentene vil, ifølge det som ble opplyst i kommunestyret, få en diameter på rundt 30 meter.

Avstanden fra land til de første vindmøllene i parken blir rundt fem kilometer. Til midten av vindparken blir det åtte kilometer.

Ønsker leveranse til Nyhamna

Forretningsplanen til selskapet Enbridge er å produsere strøm som kan føres til gassanlegget Nyhamna på Gossen. Strømmen vindmøllene produserer, skal føres i sjøkabel til en stor trafostasjon og videre til øya Gossen. Over land blir det landkabel til gassanlegget.

– Mye står og faller på om selskapet Enbridge får avtale om leveranse av kraft til Nyhamna, opplyste Sol Slinning til kommunestyret.

I konkurranse med vannkraft

På spørsmål fra representanten Olav Ellevset om hvordan prisen for elektrisk kraft produsert fra vindmøller blir sammenliknet med prisen for vannkraft, viste Sol Slinning til hva Enbridge legger opp til.

– Det blir ikke særlig dyrere strømpris på vindkraft enn på vannkraft. Særlig vinterstid når kraftprisen er høy, vil vindkraft være konkurransedyktig, ble det opplyst.

Kraftmengden på 1,1 terawatt, er det samme som 1,1 milliarder kilowattimer. I TWh brukes som eksempel på hele Drammen bys elektrisitetsforbruk i ett år.

Selskapet som eier konsesjonen for Havsul 1, er det kanadiske selskapet Enbridge. Dette selskapet omtales som det største i Nord-Amerika når det gjelder transport av gass i rørledninger. Enbridge har hovedkontor i Calgary i Canada.

I Europa har Enbridge allerede kjøpe seg inn i vindmølleprosjektene Albatros i Tyskland og Hohe See.

Investering på 12 milliarder

Kostnaden ved bygge vindmølleparken Havsul 1 i Sandøy anslår selskapet til 1,4 milliarder euro, tilsvarende rundt 12 milliarder norske kroner.

Sandøy kommune har fått opplyst at vindparken kan stå ferdig i første halvdel av 2022, dersom avtalene om leveranser av strøm går i orden.