– Vi ønsker å ha god kommunikasjon med de frivillige