Folkemøte om torskeoppdrett ga klar beskjed til Gadus Group

foto
SAMSTEMT: Familien Solli-Mork hadde tatt plass på første rad med hjemmelagde plakater som ga klart uttrykk for skepsis til oppdrettsplanene. F.v: Amalie, Anniken, Tilje og Per Egil Solli Mork. Foto: Kjetil Svanemyr