Debatt om idrettsanlegg: – Krevende å forsvare gratis leie