Varslet om livsfarlig skoleveg - ventet på svar fra kommunen i fem år

foto