Får pris for å ha tatt vare på veglaus gard

foto
Den veglause garden ligg på vestsida av Eikesdalsvatnet. Foto: Bjørn Austigard