foto
Det ønsker styreleiar i Sandøy handelslag, John Harry Sandøy og Gunnfrid Sandøy. Foto: Svein Ove Søholt

Med hjarte på rette staden