– Total skivebom

foto
Ormen Lange-anlegget på Nyhamna har vore ein suksess på mange måtar. Og ringverknadene med inntekter til Aukra og bidraget til regional utvikling har vore enorme. Men forslag til nye reglar for eigedomsskattlegging på verker og bruk kan gje økonomisk blåmåndag. Foto: bjørn brunvoll