foto
ENEROM: I tillegg til helt nye lokaler, er enerom den endringa som alle pasienter vil oppleve som en stor forbedring fra 4-sengsrommene på Lundavang. I tillegg kommer flere andre forbedringer ved SNR Hjelset. Foto: HMR

Dette blir bedre på SNR Hjelset enn på Lundavang