Byggesaker blir ikke fulgt opp – frykter ukultur

foto