Beboere på Lønset skeptisk til massene som er lagret ved nytt vegkryss: – Kan det gå ras her?

foto