Etter 19 bud fikk småbarnsfamilien tilslaget på småbruket med ridebane