Så mange får avslag på sjukeheimsplass i Molde

foto