Har spart flere millioner på streiken: Dette sier Molde kommune om pengene