Åpent folkemøte om flytebru over Langfjorden: – Trenger folks innspill nå

foto
FEM AKTUELLE ALTERNATIVER: Konsulentselskapet Dr. techn. Olav Olsen har vært med i utredningen av ulike alternativ for flytebru. Alternativ 1, 2 og 3 er vurdert som mest aktuelt. Kostnadsmessig kan det ligge an til rundt 2,5 milliarder for en flytebru pluss moms og byggherrekostnader, men det foreligger en usikkerhetsmargin da detaljplanlegging og for eksempel grunnboring ikke er gjennomført på nåværende stadium. Foto: Langfjordforbindelsen AS/Dr. techn. Olav Olsen