Utasundsferja i rute igjen etter å ha vært innstilt

foto