Utasundsferja i rute igjen etter å ha vært innstilt