Høgre vil likevel stille

foto
Raudsand: «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» arrangerer folkemøte med paneldebatt i Molde. Tema er Raudsand som lokasjon for deponi for farleg avfall, og debatt om korleis dei politiske partia stiller seg.Foto: Øyvind Leren Foto: Oivind Leren