Delte meninger blant politikerne

foto
Ved avkjøringen til deponiet vil man bygge en kulvert. Men siden kulverten tar lenger tid enn deponiet, ønsker man en dispensasjon fra rekkefølgekravet. Foto: Knut Lillebakk