Det jubles på omsorgssenteret - nå blir det sportspub her

foto