Mirakelet Elisabeth kjører MC igjen etter hjertestansen

foto