Brems i bolig­markedet – men denne eien­dommen gikk for over 12 millioner

foto