Fra 100 til 120 sjukepleiere i året

foto
Høgskolen i Molde har fått i oppdrag å ta opp 10 flere sjukepleierstudenter fra høsten av. Det kan komme ytterligere 10-15 nye studieplasser for å dekke det store behovet for sjukepleiere, jordmødre og spesialsjukepleiere. Foto: ERIK BIRKELAND