Her kjører den unge sjåføren forbi politiet i 153 km/t

foto