Sparte 4,7 millioner - setter inn flere lærere før eksamen

foto