«I samfunn som går i mer autoritær retning så ser vi at kunst og kultur blir angrepet først»