Utbygger skulle møte misfornøyde boligkjøpere i retten – slo seg konkurs like før

foto