Lisbeth (48) spiller på nytt superlag – hun har en hilsen til MFK

foto