(Sunnmørsposten) Politiet avviste at de la en mann i 30-årene i bakken i Nedre Strandgate i Ålesund. Nå viser en video Sunnmørsposten har fått tilgang til at det var en kamp mellom mannen og sivile politibetjenter.

Sunnmørsposten skrev lørdag om en person som stoppet trafikken i Nedre Strandgate i Ålesund.

Basert på vitneutsagn skrev vi at mannen ble lagt i bakken og pågrepet av politiet.

Dette ble kontant avvist hadde skjedd av operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt. Han opplyste til Sunnmørsposten at politiet kun hadde bistått med akutt helsehjelp, og at de ikke hadde lagt noen i bakken.

Politiets henvendelse førte til at Sunnmørsposten endret tittel og beklaget.

Nå viser en video dramaet rundt hendelsen. To sivile politibetjenter kjemper for å få kontroll over mannen. Først er det et basketak i stående posisjon, deretter får den ene betjenten lagt personen i bakken. En annen sivil politibetjent kommer til og bistår. Etter hvert kommer to privatpersoner til for å hjelpe.

Mannen ble etter Sunnmørspostens opplysninger lagt i håndjern.

Spesialenheten bedt om å vurdere saka

– Innledningsvis var vurderingen, ut i fra de opplysningene som forelå, at dette ikke var en sak som skal oversendes Spesialenheten for etterforskning. Politiet har likevel varslet Spesialenheten slik at de kan ta en selvstendig vurdering om etterforskning skal iverksettes, sier leder for operasjonssentralen til politiet, Erik Steen Mikalsen, til Sunnmørsposten.

– Hvorfor sier politiet at dere kun har bistått med akutt helsehjelp og korrigerer Sunnmørspostens opplysninger om at mannen blir pågrepet og lagt i bakken?

– Pågripelse er et straffeprosessuelt tvangsmiddel som kan anvendes på visse vilkår der det er mistanke om straffbare forhold. Vedkommende i denne saken har ikke blitt pågrepet av politiet. Politiet ble tilkalt til en situasjon hvor de møtte en person som utagerte og åpenbart trengte hjelp. Han responderte ikke på tilsnakk, og politiet vurderte det slik at han var til fare for seg selv og andre. Den første politipatruljen som kom til stedet var ikke uniformert. Det var viktig å få kontroll på personen. Når han motsetter seg og utagerer, må politiet bruke mer makt enn det han bruker for å få kontroll på han. Vi forstår at slik maktanvendelse kan oppleves som voldsom for de som ser på, svarer Steen Mikalsen.

– Hvorfor opplyser politiet at dere kun har bistått med akutt førstehjelp i hendelsen?

– Vedrørende hendelsesforløpet vises til spørsmålet over. Formålet med oppdraget var å avklare situasjonen og gi den nødvendige hjelp, idet situasjonen fremsto slik at han var til fare for seg selv og/eller andre.

– Er det riktig at Politiet i Møre og Romsdal skal etterforske saken, når flere av deres betjenter er involvert i forkant av behovet for akutt helsehjelp?

– Politiet var ikke involvert før det var behov for helsehjelp. Vi har så langt ikke opplysninger i saken som tilsier noe annet enn at vi skal etterforske denne saken på lik linje med tilsvarende saker. Dette er en fortløpende vurdering.

Denne saken ble først publisert av Sunnmørsposten.