Helt siden Helseplattformen ble innført på St. Olavs hospital i november, har det vært en rekke utfordringer med journalsystemet. Helsetilsynet har allerede bedt om en redegjørelse av innføringen ettersom det fremdeles rapporteres om feil.

Det er vedtatt å utsette innføringen med ett år på de andre sykehusene i Midt-Norge, skriver Adresseavisen . For sykehusene i det gamle Nord-Trøndelag skal innføringen skje i løpet av november i år.

Disse sykehusene skulle etter den opprinnelige planen ta i bruk systemet i løpet av sommeren i år. På torsdagens styremøte ble det klart at denne utsettelsen kommer til å koste, men det ble ikke presisert hvor mye, skriver TV 2.

Helseplattformen-prosjektet har kostet 3,8 milliarder kroner å få på plass.

Åpnet tilsyn etter dødsfall

Innføringen av det digitale journalsystemet skal ha ført til lengre ventelister, at pasienter har fått feil medisin og at driften har blitt dyrere på sykehuset.

Statens helsetilsyn og Statsforvalteren har åpnet tilsyn mot St. Olavs etter flere alvorlige hendelser hvor Helseplattformen kan ha gått utover liv og helse.

Tidligere denne måneden ble det kjent at en eldre pasient ved St. Olavs hospital døde av hjerneslag etter utskriving fra sykehuset i desember. Det undersøkes om hvorvidt Helseplattformen kan ha medvirket til dødsfallet.

Det undersøkes i tillegg minst sju alvorlige pasienthendelser.

Helseministeren har ikke villet gripe inn

Flere stortingspolitikkere etterlyste tidligere denne måneden svar fra helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) etter dødsfallet ved St. Olavs hospital.

Kjerkol har imidlertid påpekt at det ikke er aktuelt for henne å gripe inn i saken.

– Jeg tror ikke det løser noen problemer ved helseministeren tar over jobben deres. Dette har de planlagt for, og dette må gjennomføres, feilrettes og ta på alvor – i en dialog mellom ansatte, ledelse og de ansvarlige for selve implementeringsprosjektet. Dette er problemer jeg forventer at Helseplattformen tar på alvor, sa hun til NTB tidligere denne måneden.