Øyfolket må skrive på vegskilta for at folk skal finne fram – men snart blir det bedring

foto