Lover store kutt i klimautslepp frå Møreaksen

foto