Aukra hiver seg på hydrogenbølgen

foto
Aukra kommune vil uttrede mulighetene for storskala hydrogenproduksjon, basert på gass fra Nyhamna. Foto: Shell