VESTNES: Tidligere i år vedtok Stortinget at elbiler ikke nødvendigvis kan fortsette å kjøre gratis gjennom bomstasjoner. På Eksportvegen AS sine heimesider står det derimot at for strekningene over Tresfjordbrua og gjennom Vågstrandstunnelen ikke vil være noen endringer foreløpig.

– Vi har ingen sterke følelser om denne saka. Vi forholder oss til avgjørelsene som blir tatt lokalt, sier styreleder i Eksportvegen AS, Roald Fiksdal.

Endringer i vedtak

I kommuneproposisjonen som ble publisert 15. mai i år presenterte regjeringa sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Her blir det lagt opp til at man lokalt kan fastsette takstnivået for nullslippskjøretøy (el- og hydrogenbiler). Dermed vil elbilsjåfører kunne gå fra å ikke betale bompenger, til å måtte betale en egen takst som maksimalt kan være 50 prosent av ordinær takst.

Allerede kortere nedbetalingstid

De andre trafikantene har siden oktober 2015 betalt bompenger som skal finansiere halvparten av Vågstrandstunnelens og Tresfjordbruas totalkostnad. Etter planen blir det nedbetalt gjennom en periode på 15 år, men tida kuttes trolig ned etter økning i trafikken.

– Tallene for 2017 viser at årsdøgnstrafikken var 5.341 kjøretøy. Det er ikke langt unna en dobling av trafikkmengden som lå til grunn for finansieringen av brua og tunnelen, har Roald Fiksdal tidligere sagt til Romsdals Budstikke.

– Gunstig hvis alle bidrar

Han fikk også spørsmålet om hvor mye bruk av elbil påvirker inntektene.

– For bompengeselskapet utgjorde elbilene cirka 760.000 kroner i tapte inntekter. For dem som kjører elbil er det jo penger spart.

Fiksdal holder seg ikke dermed negativ til innføringen av lokale bestemmelser.

– Det er jo gunstig. På lang sikt vil det være bra for alle bilister hvis alle bidrar, da vil det gå fortere å nedbetale anleggene.

For Atlanterhavstunnelen mellom Averøy og Kristiansund er det nå aktuelt å innføre takst for elbiler, skriver Tidens Krav.

Styreleder Roald Fiksdal sier venter på lokale vedtak for en eventuell elbiltakst. Foto: Olav Skjegstad