Nye Veier har stokket om på rekkefølgen av vegutbedringen på E136: – Veblungsnes kommer først