Gir dato for fødeåpning – flere til verden i Kristiansund i stengt periode

foto