Kristiansund kommune vedtok i forrige uke å anke sjukehusdommen til lagmannsretten. Nå kommer regningen. Rådmannen tar høyde for at saka kan koste 2,5 millioner kroner.

For å dekke utgiftene til advokatfirmaet Hjort foreslår rådmann Arne Ingebrigtsen å sette av to millioner kroner på budsjettet for 2017. Resten forutsetter han brukt av de innsamlede midlene som kom på konto etter en privat innsamling.

Formannskapet skal ta stilling til saka tirsdag 20. september. (se sakspapirene her)

Rådmannen var ikke innstilt på å anke sjukehusdommen etter at de ble frarådet det av et eksternt advokatkontor som kommunen ba om en ekspertvurdering fra. Han fikk støtte av ordfører Kjell Neergaard, men flertallet i bystyret ville det annerledes. Anken må leveres innen 15. september, og fem dager seinere skal altså formannskapet finne pengene for å betale ankesaken.