Dette stresser ikke Molde-ordfører Torgeir Dahl (H).

– Jeg kan ikke se at det vil påvirke noe som helst i forhold til bygging av nytt sjukehus, sier han til Rbnett etter å ha blitt gjort kjent med beslutningen.

– Et politisk spørsmål

Han mener plasseringen av fellessjukehuset på Hjelset nå er politisk spørsmål – det dreier seg ikke om jus, sier han.

– Det er gjort de nødvendige faglige vurderingene og helseministeren har tatt sin beslutning i foretaksmøtet. Nå er vi veldig nær et endelig vedtak i forhold til finansiering. Slik jeg leser landskapet, så er det et tydelig politisk ønske om å få sjukehus realisert på Hjelset, og det tror jeg vi vil se gjennom statsbudsjettet for 2018, sier Dahl.

Sikker på at vedtaket står

Torgeir Dahl sier han ikke frykter en ny runde i retten.

– Jeg frykter ikke denne ankesaken. Nå er dette politikk og ikke jus som avgjør sjukehusplasseringen. Og hvis det skulle være noen formalitetssvakheter i de prosedyrene som er kjørt i forkant av beslutningen, så vil dette bli rettet opp og vil ikke forstyrre framdriften i byggingen, sier han.

– Men vil de se litt mer på formalkravene, så er det selvsagt helt greit.