Fylkesmann Lodve Solholm fikk god applaus da han inntok scenen i Bjørnsonsalen. Da han viste fram på storskjermen at han vil at Møre og Romsdal skal gå fra 36 til sju kommuner, gikk det et gisp gjennom salen. Da han sa man først skulle ta et mellomstopp på 16 kommuner, ble det ny nervøsitet i salen, og da Solholm takket for oppmerksomheten noen minutter seinere, var det bare spredt applaus.

Fylkesmannen ga 36 ordførere hakeslepp da han gikk mye lengre enn det noen av dem hadde ventet. Mens alle hadde sittet stille i Bjørnsonsalen og hørt Solholm snakke om intensjonene med kommunereformen, begynte summingen straks tallet sju kom på skjermen.

Får over 65.000 innbyggere

Målet for Fylkesmannen er at alle i Romsdal (unntatt Harøya og Finnøya) skal med i en og samme kommune. Og nordmøringene i Eide og deler av Gjemnes blir med på flyttelasset. Det betyr at Lodve Solholm anser konstellasjonen Fræna/Eide som et steg på vegen og at de seinere skal inn i det Solholm kalte Nye Molde. Også Vestnes og Rauma bør inn i fylkesmannens Stor-Romsdal. Totalt vil den nye storkommunen få over 65.000 innbyggere.

– Dette er et forslag som ser mye lengre fram i tid. Forrige kommunereform var i 1964, og vi må se flere tiår framover. Derfor må de nye kommunene være så robuste som mulig. Vi må regne med færre ressurser i åra framover, og da må vi bli mer effektive, sa Solholm.

Eneste med totrinnsrakett

Det han ikke sa var at dette kunne være et steg mot to forvaltningsnivå i Norge: Store kommuner og Stortinget. Da trenger man ikke en fylkeskommune.

Solholm er den eneste fylkesmannen i Norge som har lagt fram en totrinnsrakett. Han innser at det er for kort tid fram til neste vår å få til sju kommuner. Derfor vil han ha en mellomstasjon med 16 kommuner. I denne fasen skal Vestnes og Rauma få fortsette som i dag, og Eide og Fræna får slå seg sammen i første omgang. Og så må Aukra og deler av Gjemnes inn i Molde fra våren – og Ona, Orta og sandøya får bli med til Aukra og Molde.

– Men det må ikke være tvil om at målet er sju kommuner og ikke 16. Jeg vil ha kommunene tilbake til forhandlingsbordet for å lage mer robuste storkommuner. Og det beste er om de gjør dette frivillig.

Stortinget avgjør

Lodve Solholm var klar på at han nå har laget en innstilling til politikerne.

– I denne sammenhengen er jeg som en rådmann. Det er politikerne på Stortinget som skal lese det jeg har skrevet og det som kommunene har gått inn for. Og så skal de gjøre det endelige vedtaket i juli neste år.

Flere parti på Stortinget har signalisert at de ikke vil tvinge noen til sammenslåinger, og dermed kan det gå trått for hele kommunereformen.

Slik ser fylkesmannen for seg kommunekartet med sju kommuner (på litt lengre sikt):

foto
Møre og Romsdal Sju kommuner.
 • Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal, Norddal, del av Stranda, Sandøy (minus Ona, Orta og Sandøya) - 83.541 innbyggere

 • Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Eide, Nesset, deler av Gjemnes og deler av Sandøy - 65.085 innbyggere

 • Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Aure, Halsa, Smøla, Bergsøya i Gjemnes - 40.849 innbyggere

 • Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Vanylven - 28.406 innbyggere

 • Ørsta, Volda og Hornindal (fra Sogn og Fjordane) - 20.914 innbyggere

 • Sunndal og Surnadal - 13.129 innbyggere

 • Stranda, Sykkylven, del av Norddal og del av Stordal - 12.530 innbyggere

Innbyggertall pr. 1.1.2016. Kilde SSB

Slik ser fylkesmannen for seg kommunekartet med 16 kommuner (fra våren 2017)

foto
Møre og Romsdal 16 kommuner.
 • Ålesund, Sula, Giske, Haram, Skodje, Sandøy (unntatt utbryterøyene) - 78.816 innbyggere

 • Molde, Midsund Nesset, Aukra, Gjemnes (minus Bergsøya), deler av Sandøy - 37.798 innbyggere

 • Kristiansund, Averøy, Tingvoll, del av Gjemnes (Bergsøya) - 33.625 innbyggere

 • Ørsta, Volda og Hornindal - 20.914 innbyggere

 • Ulstein og Hareid - 13.619 innbyggere

 • Fræna og Eide - 13.184 innbyggere

 • Sykkylven og Stranda - 12.530 innbyggere

 • Herøy og Sande - 11.531 innbyggere

 • Rauma - 7.492 innbyggere

 • Sunndal - 7.160 innbyggere

 • Vestnes - 6.611 innbyggere

 • Surnadal - 5.969 innbyggere

 • Aure og Halsa - 5.083 innbyggere

 • Ørskog, Stordal, Norddal og deler av Stranda - 4.725 innbyggere

 • Vanylven - 3.256 innbyggere

 • Smøla - 2.141 innbyggere

(Rindal til Trøndelag)

Innbyggertall pr. 1.1.2016. Kilde SSB