Dropper russekontroll: – Følger opp ganske tett likevel