Tyrili-sjefen tror Molde blir mer attraktivt med flere rus-fagmiljø

foto
Anders Dalsaune Jansen leder Tyrilistiftelsen som i sommer åpner døgntilbud for rusavhengige i Molde. Noen frykter dette kan gå ut over dagens rusbehandling i byen. Foto: tyrili.no