Mange søker på «tilfluktsrom» i Norge – slik er situasjonen i Romsdal