Forstår ikke departementet

foto
Odd Arve Orten skjønner ikke hvordan departementet har tenkt i grensejusteringssaka for småøyene i Sandøy. Foto: Privat